Närke

Andel av Sveriges yta: 1%
Folkmängd: 203 000 (49,3 invånare/km²)
Medeltemperatur januari: -4,5°
Medeltemperatur juli: 15,5°
Årsnederbörd: 600-700 mm

I slättlandskapet Närke har de gynnsamma odlingsmöjligheterna starkt påverkat landskapets matkultur. Jordbruket är inriktat på spannmål, ärtor och oljeväxter. Områdena runt Närkes stora sjöar har mull- och näringsrika jordar tack vare stora, historiska översvämningar vilket är idealiskt för odling av vårvete och potatis. De är också gynnsamma för naturbetesuppfödning av boskap.