Västmanland

Andel av Sveriges yta: 6%
Folkmängd: 299 000 (35,8 invånare/km²)
Medeltemperatur januari: -5°
Medeltemperatur juli: 15,5°
Årsnederbörd: 500-800 mm

Västmanland präglas av en stor variation av landskapstyper. Den bördiga jorden längst Mälaren i öst övergår till ett högt skogslandskap i nordväst. Skillnaden mellan markerna skapar ett omväxlande klimat. Landskapet har från historien formats av järnmalmshandeln, vilket har bidragit till att influenser från hela Sverige berikat Västmanlands matkultur.

PRODUCENTER I Västmanland

Norrby Gård

Norrby Gård

Norrby Gård är en av sex gårdar kring Mälaren som ingår i Fällmans Lammgrupp. Dessa gårdar har ett nära samarbete med Fällmans Kött sedan 25 år tillbaka, tillsammans har man utvecklat en lammproduktion med fokus på högkvalitativt kött och djuromsorg.