Östergötland

Andel av Sveriges yta: 2%
Folkmängd: 439 000 (44 invånare/km²)
Medeltemperatur januari: -3°
Medeltemperatur juli: 16°
Årsnederbörd: 500-700 mm

Östergötlands odlingslandskap formades redan under stenåldern. De öppna markerna gav ljus till betesmarkerna och de många ängarna. Klimatet som präglar Östergötland är gynnsamt för odling och betesmarker. Detta uppmärksammades inte minst av munkarna som grundade Vreta kloster och förde med sig kunskapen att producera löpost till Sverige.