Nyheter

junko vildlax fiskas i Bottenviken

Säsongspremiär för vildlax från Junkön

Varje försommar simmar vildlaxen långa sträckor när den söker sig från södra Östersjön upp i älvarna som mynnar ut i Bottenviken. Den återvänder hit varje år för att leka i sina födelseälvar. På den svenska sidan av Bottenviken finns en unik havs- och skärgårdsmiljö då de stora älvarna…

svenskodlas quinoa från Smakriket Skåne

Svensk quinoa odlad i Skåne

På den skånska gården Fagraslätt, nordost om Kristianstad, odlas svensk quinoa i ett framgångsrikt samarbete med Nordisk Råvara. Utmärkt proteinkälla Quinoa är en av få växter som innehåller fullvärdigt protein, det vill säga alla de nio essentiella aminosyror som kroppen inte själv kan producera. Det var basföda…

Älvdalsrom från Smakriket Dalarna

Älvdalsrom från Österdalälvens rena vatten

Regnbågslaxen som producerar Älvdalsrom lever i Österdalälvens kalla, strömmande vatten i norra Dalarna. På vårkanten när regnbågslaxarna är mogna att släppa rommen tas de upp och kramas med varsam hand direkt på bryggan. Romkramningen görs med ett lätt tryck på fiskens buk och den kan snabbt släppas tillbaka ner…

SMAKRIKET

SMAKRIKET

Sverige har en mångfald av geologiska och klimatmässiga regioner med vitt skilda förutsättningar för råvaror att utvecklas. Från dessa erbjuder Smakriket restauranger produkter av hög kvalitet, helt unika för sin plats.