Varje försommar simmar vildlaxen långa sträckor när den söker sig från södra Östersjön upp i älvarna som mynnar ut i Bottenviken. Den återvänder hit varje år för att leka i sina födelseälvar.

På den svenska sidan av Bottenviken finns en unik havs- och skärgårdsmiljö då de stora älvarna Åby älv, Pite älv, Lule älv, Råne älv, Töre älv, Kalix älv, Sangis älv och Torne älv mynnar ut här.

Tack vare att vildlaxen simmar så långt, utvecklar den en kraftig muskulatur och har ett betydligt fastare och ljusare kött än den odlade laxen.

Junköfiskarna fiskar vildlax från kontrollerade, hållbara bestånd efter fastställda kvoter. Under sommaren kan du genom Smakriket köpa färsk vildlax och under resten av året fryst och rökt.

Läs mer om Junköfiskarna här.