Fem veckor varje höst pågår löjfisket i Bottenviken som ger den ursprungsmärkta delikatessen Kalix löjrom. Dessa veckor betyder ett intensivt arbete för Junköfiskarna, såväl till havs som på land. De har två fiskebåtar av totalt 35 med tillstånd att tråla siklöja och ur den utvinna den unika produkten Kalix Löjrom.

Trålning ute bland fjärdarna

Tidigt varje morgon lämnar fiskebåtarna Junkön för att ge sig iväg ut bland fjärdarna för att med hjälp av ekolod och dagens väderprognos undersöka var löjbestånden befinner sig. Fisket sker genom att en trål spänns mellan de två båtarna som därefter åker runt på den utvalda fjärden med ett avstånd på ca. 150 meter. Framåt eftermiddagen är det dags att ta upp trålen och bege sig tillbaka in mot Junkön.

Ett tidskrävande hantverk

Siklöjan går direkt in i beredningsrummet där fiskarna tas om hand och rommen förädlas. Under kvällen kläms de romstinna honorna för hand, en honlöja väger cirka 25 gram och dess rominnehåll är sällan mer än fem gram. Efter klämningen sköljs och rengörs rommen varsamt innan den torkas, saltas och paketeras. Allt sker manuellt och är ett tidskrävande hantverk. Storleken på romkornen varierar under fiskeperioden från 0,8 mm i början av perioden, upp till 1,3 mm i slutet.

Ursprungsskyddad tack vare unika förutsättningar

Kalix Löjrom har sedan 2010 det starkaste ursprungsskyddet för livsmedel som utfärdas av EU – Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB). Den svenska sidan av Bottenviken har en världsunik havsmiljö och endast löjrom som har fiskats inom detta avgränsade geografiska område får kallas Kalix löjrom. Här är salthalten i vattnet endast 0,3% tack vare att de stora älvarna som mynnar ut i området  tar med sig smältvatten från fjällen. Med sötvattnet kommer även en mängd mineraler från berggrunden som gör att förutsättningarna för siklöjan blir optimala.

Färsk Kalix löjrom säljs endast under en begränsad period

Smakriket erbjuder färsk Kalix löjrom så länge fisket pågår, från 20 september och ca. 5 veckor framåt. Därefter säljs den fryst. Rommen kommer i 500, 100 eller 30 grams burkar och kan beställas genom Grönsakshallen Sorunda.

 

Läs mer om Junköfiskarna här.