Det började med enkilospåsar med frön från Nordiska Genbanken och idag, omkring 20 år senare, odlar familjen Stenberg enbart gamla spannmålssorter på Munktorps Prästgård, en ekologisk växtodlingsgård med 100 hektar regenerativ odling utanför Köping.

Gamla spannmålssorter, s.k. kultursorter, har långa strån som håller tillbaka ogräsen och ett djupt rotsystem som tar upp näring. Kultursorter har bred genetisk variation vilket gör att de kan anpassa sig både till klimat och jordmån. ”Vår evolutionssort, Munktorpsvete, är en blandning av sju kultursorter som anpassar sig efter vår gård och därmed blir unik” berättar Arne.

Gården odlar fram sitt eget kväve. Motorn i systemet är vall och åkerbönor som odlas på mer än halva arealen. Både klövern i vallarna och åkerbönorna samlar in kväve från luften som sedan omvandlas till näring åt spannmålen. För att tillgodose behovet av fosfor och kalium tillförs halmrik hästgödsel i växtföljden.

”Jag odlar enbart gamla spannmålssorter, så kallade kultursorter, som härstammar från den tid då det bara fanns ekologisk odling.

Arne Stenberg

Vision om ekologiskt kretslopp

Sedan 2019 odlas gården regenerativt vilket innebär att all mark är grön året om. Fånggrödor sås in i spannmål och åkerbönor på våren som sedan bryts året därpå enbart med grund bearbetning innan ny sådd. Målet är att minska koldioxidhalterna i luften genom att binda så mycket kol som möjligt i  jorden och därmed höja mullhalten och bördigheten. Gården blev i år uttagen som en av Svensk Kolinlagrings pilotgårdar och får nu anta ytterligare utmaningar.

”Den långsiktiga målsättningen med gården är att värna om biologisk mångfald, producera och använda förnybar energi samt producera kvalitetsprodukter i ett hållbart ekologiskt kretslopp” avslutar Arne

Munktorpsvetet tillhör Smakriket Västmanland.


Nu finns Munktorps KRAV-märkta matvete hos Smakriket

Matvetet består av sju olika kulturvetesorter; tre lantveten och fyra gamla vårvetesorter. Lantvetet är från Öland, Halland och Dalarna och vårvetesorterna är Kärn, Diamant, Fylgia och Algot.

Läs mer om Munktorps prästgård