Wrångebäcksosten från Almnäs Bruk får statusen skyddad ursprungsbeteckning (SUB) från EU och blir därmed Sveriges femte produkt med statusen.

Efter mycket och långsiktigt arbete föräras nu Wrångebäcksost från Almnäs Bruk, med statusen SUB, skyddad ursprungsbeteckning. Arbetet är en del av den svenska livsmedelsstrategin vars syfte är att stödja jordbruks- och bearbetningsverksamhet för livsmedel och jordbruksprodukter av hög kvalitet.

För att få en SGB ska råvaruproduktion, bearbetning och beredning ske inom ett avgränsat område. För Wrångebäcksosten är det området en sträcka som kallas Guldkroksbygden, som sträcker sig en bit längs Vätterns strand. Att Wrångebäcksosten får skyddad ursprungsbeteckning betyder dessutom att det nu finns en officiell definition av vad som är en Wrångebäcksost. Allt ifrån vikt, doft och smak till textur och näringsinnehåll är dokumenterat och utgör kriterier för definitionen. 

SGB och SUB

Produkter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få namnet skyddat av EU, antingen som ursprungsbeteckning, SUB, eller som geografisk beteckning, SGB. Idag finns mer än 1500 ursprungsskyddade produktnamn, däribland Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano och Champagne. Sverige har hittills elva skyddade produkter, tolv med Wrångebäcksosten.

SUB
Kalix löjrom
Upplandskubb
Hånnlamb, kött från gutefår
Vänerlöjrom

SGB
Värmländskt skrädmjöl
Bruna bönor från Öland
Sveciaost
Skånsk spettkaka
Svensk Vodka
Svensk Punsch
Svensk Akvavit

Källor: Jordbruksverket och smakasverige.se
Bild: Almnäs Bruk