Idags var det dags för den första romkramning på bryggan vid Österdalälven i Dalarna. Regnbågslaxen håvas upp varsamt och rommen krammas ut för hand med ett lätt tryck på fiskens buk. Sen släpps fisken ner i vattnet igen. Den färska fasta rosaröda rommen kläcks fint i gommen och har en ren smak med integrerad sälta och mineralisk eftersmak.