Under den första veckan av årets löjromsfiske fick vi möjlighet att följa Junköfiskarnas intensiva arbete med att tråla siklöja och ur den utvinna den unika delikatessen Kalix löjrom. Här kan du se resultatet:

Läs mer om Junköfiskarna här