Marie på Löfsta Gårdsmejeri är den enda i världen som gör en handgjord Svecia. All annan Svecia i Sverige är annars gjorda i stora fabriker. Den unika osten lagrar Marie antingen 6 månader eller 12 månader.

Osten Svecia är unik för Sverige och tillverkades första gången 1896 på Nyköpings mejeri. 102 år efter första gången osten tillverkades, beviljades Svecia SGB-skydd (Skyddad geografisk beteckning).

Svecian har ett tydligt ursprung i Nyköping och spred sig över landet därifrån – först till Östergötland, sedan till östra Mellansverige, så till hela Mellansverige och till sist till hela landet. Och visst smakar en 6–12-månaders lagrad Svecia gott i största allmänhet, men du som inte provat kan inte ana vad en 24-månaders Svecia bjuder för överraskningar.

SGB avser produkter som härstammar från en region. De främsta kraven för att erhålla en geografisk beteckning är att produktens särskilda kvalitet, rykte, eller andra egenskaper väsentligen ska kunna härledas till dess geografiska ursprung och att minst ett av produktionsleden skall äga rum inom regionen. Råvaran får dock ha sitt ursprung i en annan region.

Läs mer om Löfsta Herrgårdsmerjer här