Millert & Dahlén ligger i Stallarholmen och tillverkar charkuterier av sörmländsk köttråvara från flera olika djurslag, både tamboskap och vilt. Följ med till Herrestad Säteri där Millert & Dahlén hämtar mycket av de råvaror som förädlas till högklassiga charkuterier med tydligt ursprung. I ek- och bokskogarna kring säteriet jagar man bland annat vildsvin, och på godset finns den gamla lantrasen Linderödssvin samt fina lammbesättningar.

Läs mer om Millert & Dahlén här.