På den skånska gården Fagraslätt, nordost om Kristianstad, odlas svensk quinoa i ett framgångsrikt samarbete med Nordisk Råvara.

Utmärkt proteinkälla
Quinoa är en av få växter som innehåller fullvärdigt protein, det vill säga alla de nio essentiella aminosyror som kroppen inte själv kan producera. Det var basföda för inkaindianerna och sägs ha varit en förklaring till Inkarikets starka ställning, men fungerar lika bra att odla i Sverige.

Otraditionella växter och kulturarvsgrödor
Nordisk Råvara odlar grödor, som traditionellt sett växer i andra delar av världen, på våra breddgrader. De återinför också svenska kulturarvsgrödor på platser där de en gång växte.

Den vita quinoan från Skåne är KRAV-odlad i lättbrukad och mullrik lerjord och kommer i påsar om 500 g eller 2,5 kg.

Läs mer om Nordisk Råvara